Vattendetektor

Vattendetektor

 

Vattendetektorn upptäcker vattenläckan i tid

Upptäcker vattenläckan i tid

Vattendetektorn reagerar vid ett tidigt skede av ett vattenläckage genom att tygsensorerna känner av fukt.

Den ger larm oavsett om ditt övriga larmsystem är till- eller frånkopplat.

Vattendetektorn monteras där det finns risk för vattenläckage, det vanligaste användningsområdet är under diskbänken. Placera den dubbla tygsensorn på varsin sida om vattenrörensamt den ensammatygsensornunder den lägsta punkten på slangen.

Upptäck vattenläckan i tid med Alert Alarm vattenlarm.

 

Räkna ut pris på hemlarm med vattendetektor