Vattendetektor - upptäcker vattenläckan i tid

Vattendetektorn reagerar vid ett tidigt skede av ett vattenläckage genom att tygsensorerna känner av fukt.

Den ger larm oavsett om ditt övriga larmsystem är till- eller frånkopplat.

Vattendetektorn monteras där det finns risk för vattenläckage, det vanligaste användningsområdet är under diskbänken. Placera den dubbla tygsensorn på varsin sida om vattenrörensamt den ensammatygsensornunder den lägsta punkten på slangen.

Upptäck vattenläckan i tid med Alert Alarm vattenlarm.

Testa vilket hemlarm som passar dig!

TILL LARMTESTET*

*Här börjar din prisförfrågan. För att räkna ut pris behöver du svara på ett antal frågor, som ger dig ett uppskattat pris. För att bättre förstå dina behov och anpassa säkerhetslösningen till just din bostad och dess planlösning, kompletterar vi även med ett samtal.