Alert Alarm - integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för Alert Alarm. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

“Du” syftar i den här policyn på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe, betalningsmottagare eller andra individer inom din familj eller din organisation. “Vi” syftar i den här policyn på Alert Alarm.

 

Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när du använder vår hemsida och våra tjänster (t.ex. ljudinspelningar)

 

1. Underlag för kostnadsförslag

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

 • namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, aktuell kontraktsinformation om du redan är kund och en generell beskrivning av din egendom, livssituation och vanor. Informationen används i följande syften:
 • Vi, Verisure Sverige AB eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Alert Alarm, använder din information för att ge kostnadsförslag, vilket sker antingen via telefon eller via frågeformuläret online.

Vår användning av din information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av dina personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till dig baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med dig.

 

2. Aktivitet på vår hemsida

Se vår cookie-information för att få veta mer om vilka personuppgifter som vi inhämtar när du besöker vår hemsida.

 

3. Registrering för våra tjänster

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

 • namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och betalningsinformation.
 • vi kommer även samla in personuppgifter avseende de av dig angivna kontaktpersoner att använda vid en larmsituation. Denna information består av namn, mobilnummer och e-postadress. Kontaktpersoner vid larm kan vara din hustru/man eller sambo, familjemedlemmar, grannar, vänner eller anställda.


Informationen använder vi i följande syften:

 • Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, administration (inklusive fakturering, inkasso och betalningsanmärkningar, hårdvaru- och mjukvaruppdateringar, kreditkontroller och teknisk support). Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i detta fall för att fullgöra förpliktelserna vi har enligt avtalet med dig (vår skyldighet att enligt avtalet utföra övervakningstjänster åt dig).
 • Vi tar kontakt med dina angivna kontaktpersoner för att ge dem information och grundläggande utbildning. Därefter kontaktas dina angivna kontaktpersoner endast om larm skulle gå hos dig och vi inte kan få tag i dig. I och med att du tillhandahåller personuppgifter för andra personer förutsätter vi att du också informerat dem om att deras personuppgifter kommer användas av oss enligt ovan och att det är i ditt och vårt berättigade intresse att deras personuppgifter behandlas i den utsträckning som tillåts av och som uppfyller kraven för dessa integritetsregler. Vi förser dina angivna kontaktpersoner med denna integritetspolicy efter att deras personuppgifter inhämtats, såvida de inte redan har fått information om hur vi behandlar deras uppgifter. 

4. Användning av våra tjänster (inklusive mobilapplikationen)

Vid din användning av våra tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, angivna kontaktpersoner, loggar över telefonsamtal och all korrespondens mellan oss, betalningsinformation, GPS-data och användarloggar för systemet, inkl. larm och åtgärder, bilder, ljud, från larm och identifieringsnummer enligt avtalet.

Informationen använder vi i följande syften:

 

a) För att kommunicera med dig. Vi tar kontakt med dig via telefon, e-post och/eller post för (normal) service och underhåll, eller i händelse att larmet går. Utgående och ingående telefonsamtal i samband med att larm gått spelas in och sparas på en säker databas hos tredje part. Även andra in- och utgående telefonsamtal som kundtjänstsamtal, försäljningssamtal kan komma att spelas in. Inspelningarna sker för att användas till dokumentation, kvalitetsarbete och/eller utbildning;b) För att kunna tillhandahålla de tjänster du har beställt av oss sparar vi och följer upp din larmhistorik. När du eller någon annan användare aktiverar eller deaktiverar larmet, sparar vi information om när det hände, vilken metod som användes och användarnamn. Denna historik kommer du åt via vår mobilapp under rubriken mitt larm;
c) För vidareutveckling av och/eller uppföljning av våra produkter- och tjänsterbjudanden (inkl. installation, underhåll och funktionskontroll), för att optimera vårt produktutbud, för framtagande av marknadsföringsaktiviteter för framtida kunder kan vi komma att använda annonymiserade och/eller kombinationer av samlade kunduppgifter om dig; och
d) För att möjliggöra för dig att övervaka ditt hus och din egendom från din mobila enhet genom vår mobilapplikation, det här inkluderar t. ex. användarloggar och larmstatus och bilder du själv har tagit om du har aktiverat dessa funktioner.

Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i de flesta fall med avtalet vi har med dig som rättslig grund (vår skyldighet enligt avtalet att utföra övervakningstjänster åt dig). I ngt fall c) sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen .

 

5. Rekommendationer

Såsom kund hos oss har du möjlighet att rekommendera andra att bli kund till exempel via vår hemsida, via säljare eller personal på kundsupport alternativt genom vår mobilapplikation. För att kunna göra detta så förser du oss med information till de som vi ska ta kontakt med. Det vi då samlar in från dig och behandlar är:

 • Namn på de av dig angivna personer och/eller deras hemadress, telefonnummer och/eller e-postadress.

Ovan information används i följande syfte:

 • Upprätta kontakt med av dig angivna personer för att erbjuda våra produkter och tjänster. I och med att du tillhandahåller personuppgifter till oss om personer du rekommenderar oss att kontakta, så förlitar vi oss på att du informerat dem om vår integritetspoilcy och vår hantering av deras personuppgifter.

Vår användning av information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av personuppgifter enligt ovan sker enligt de regler som berättigar oss att vidta åtgärder inför ingående av avtal.

 

6. Marknadsföring

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

 • Personlig information, till exempel namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, land;
 • Vi kan även komma att registrera dina intressen, aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster.

Informationen använder vi i följande syften:

 • Utskick av direktmarknadsföring om våra säkerhetsprodukter och tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade onlineannonser.
 • Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos oss kommer vi att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på [email protected] för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.
 • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

 

Information inhämtad från tredje parter

Vi mottar marknadsföringsinformation från tredjepartsföretag, till exempel försäkringsbolag, energibolag, annonsnätverk, branschförbund, leverantörer av kundlistor m.m. som befinner sig inom EU.

Vi inhämtar och använder din marknadsföringsinformation för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

 

Spridning av information

Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock komma att dela informationen med andra företag i den koncern vi ingår i eller samarbetsföretag i samband med leverans av produkter och tjänster. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna utföra vissa åtgärder behöver vi också dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra din information. I annat fall kommer vi ha fortsatt ansvar för hur de hanterar din information. De mottagare vi delar din information med faller under följande kategorier:

 • Myndigheter såsom t.ex. polis eller räddningstjänst om det är tydligt att ett brott håller på att begås eller annan nödsituation inträffat eller håller på att inträffa, samt Kronofogden vid hjälp med obetalda skulder, handräckning och återtagande.
 • Säkerhetsföretag inklusive (t.ex. Securitas AB) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att skicka säkerhetsvakt till din egendom om larmet skulle gå.
 • Leverantörer av betaltjänster (t.ex. Svea Ekonomi och Scancloud) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att bearbeta dina betalningar för produkter och tjänster.
 • Våra samarbetspartners (t.ex. Postnord och Consid) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper dig med kommunikation i samband med leveranser samt leveranser av produkter till dig och installation och drift av din mobilapplikation.
 • Leverantörer av kundsupport (t.ex. Svea Ekonomi), vilka sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att tillhandahålla formulär och fakturor åt dig samt att ta kontakt med dig i relaterade ärenden.
 • Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.
 • Leverantörer av molnlagring (t.ex. Microsoft 365) vilka sparar dina personuppgifter i land inom EES för att spara larminspelningar och de personuppgifter du tillhandahåller samt för återställning vid olycksfalll.
 • Kundkommunikations och telefonsystems leverantörer (t.ex. Pixie och Företagstelefoner) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att ge dig information och erbjudanden genom mejl och /eller post och/eller komma i kontakt med dig via telefon.
 • Leverantörer av IT-tjänster (t.ex. Omicron och Avone) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att spara information om kundrelationen och registrera kundkontakter.
 • Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Adobe och Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.
 • Leverantörer av analysverktyg (t.ex. Microsoft Azure och Infozone) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att förbättra och optimera våra tjänster och produkter.
 • Samarbetspartners (t.ex. försäkringsbolag) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka sparar data om dig om du medger dem rätt till din personuppgiftsinformation.
 • Marknads- och marknadsundersökningsleverantörer (t.ex. Market Direction, OMD, Google och Facebook) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för marknadsföring, marknadsundersökningar och kundundersökningar.

Observera att denna lista inte är uttömmande och att den kan variera över tid.

Om vi, någon verksamhet eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part och din information förs över till den nya ägaren. Kommer den nya ägaren lyda under samma lagar som vi med avseende på dina personuppgifter.

 

Överföring av din information till annat land

Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information.

Där informationen delas med företag baserade utanför (i) EES eller (ii) länder med en tillräcklig nivå av datasäkerhet kräver vi enligt kontrakt att dessa företag hanterar information på ett liknande sätt som vi gör. Vi garanterar i sådana fall att den överförda informationen skyddas. Detaljerad information om samtliga överföringar, inklusive kopior av de avtal om uppgiftsöverföring som vi tillämpar, kan fås på begäran.

 

Tredje parter

I den utsträckning som, leverans av produkter och tjänster till dig som kund involverar behandling av personuppgifter om tredje parter (till exempel besökare eller familjemedlemmar) kan du vara skyldig att meddela dem om att vi behandlar deras personuppgifter.

 

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida marknadsföringskontakt med dig.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

 

Kontakt och klagomål

Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör detta dokument inklusive om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av personuppgiftsregistrerad.

Dataskyddsombudet eller den lokala kontaktpersonen kan kontaktas på följande sätt:

Via brev till Alert Alarm, att. Dataskyddsombud, Gumpekullavägen 8, 582 78 Linköping eller till epost [email protected]

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

 

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/.

Om detta dokument

Denna integritetsplicy uppdaterades maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.

Webbplatspolicy

Alert Alarm, en del av Verisure Sverige AB, org.nr. 556153-2176 önskar dig välkommen till denna webbplats och vi uppskattar ditt intresse för innehållet. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webbplatspolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I denna Webbplatspolicy förklaras även hur dina personuppgifter (dvs information som kan identifiera dig som användare) hanteras.

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

 

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Alert Alarm arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Alert Alarm inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

 

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Alert Alarm eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Alert Alarm (gemensamt benämnda nedan som ”Verisure-gruppen”), licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Verisure-gruppen innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Verisure-gruppen, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.

Verisure-gruppens immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webbplatspolicy eller efter skriftligt tillstånd från relevant bolag inom Verisure-gruppen. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Verisure-gruppen. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

 

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Alert Alarm. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

 

Information om cookies

Här kan du läsa vår cookiepolicy.

 

Övrigt

Alert Alarm förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webbplatspolicy eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy eller vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Alert Alarm - en del av Verisure Sverige AB
Adress: Gumpekullavägen 8, 582 78 Linköping,
[email protected]