Rökdetektor

Rökdetektor
Rökdetektor
Uppkopplade rökdetektorer räddar liv

Räddar liv

Rökdetektorn reagerar på rökutveckling i ett tidigt skede.

Dess funktion övervakas dygnet runt året om så att du alltid ska få en snabb åtgärd vid brandfara. Rökdetektorn ger larm oavsett om ditt övriga larmsystem är till-/ eller frånkopplat.

Vi rekommenderar att en rökdetektor monteras i taket i varje sovrum samt ytterligare en per våningsplan.

Läs mer om hur vårt uppkopplade brandskydd fungerar.

RÄKNA UT DITT PRIS PÅ UPPKOPPLAT HEMLARM