Manöverenhet

Manöverenhet

Manövernehet - knappsats med SOS-funktion

Knappsats med SOS-funktion

På manöverenheten larmar du av och på med din fyrsiffriga larmkod som du väljer själv.

Manöverenheten är även utrustad med ett kontaktlarm som kan användas om du känner dig hotad eller av annan anledning behöver komma i kontakt med larmcentralen.

Manöverenheten monteras direkt innanför din huvudingång. Har du fler ingångar kan du komplettera med fler manöverenheter.

 

Räkna ut pris på hemlarm med manöverenhet här!