Inomhussiren

Inomhussiren
Inomhussiren
Inomhussirenen varnar, påminner och avskräcker

Varnar, påminner och avskräcker

Inomhussirenen ljuder med 100 dB vid larm och bekräftar även att du har gjort rätt när du slår till och från larmet samt påminner dig om att larma av när du kommer hem.

Med sin höga ljudsignal har inomhussirenenen en för inbrottstjuven avskräckande funktion som indikerar att väktare är på väg vilket många gånger leder till att inbrottet avbryts.

Inomhussirenen monteras i anslutning till centralenheten.

RÄKNA UT DITT PRIS PÅ UPPKOPPLAT HEMLARM