Dörr- och fönsterdetektor

Dörr- och fönsterdetektor

 

Dörr- och fönsterdetektorn larmar när dörr eller fönster öppnas

Larmar när dörr eller fönster öppnas

Dörr- och fönsterdetektorer larmar om en dörr eller ett fönster öppnas och kontakten mellan delarna bryts.

Kom ihåg att den gulmarkerade detektorn har en tidsfördröjning och ska monteras vid huvudingången.

Dörr- och fönsterdetektorn monteras enligt följande: Den ena delen monteras på dörrkarmen och den andra delen på dörren. Det spelar ingen roll vilken del som monteras på dörr respektive karm men avståndet/glipan bör inte överstiga 6 mm.

 

Räkna ut pris på larm med dörr- och fönsterdetektor här!