Vattendetektor

Vattendetektor
Vattendetektor
Vattendetektorn upptäcker vattenläckan i tid

Upptäcker vattenläckan i tid

Läckagedetektorn reagerar vid ett tidigt skede av ett vattenläckage genom att tygsensorerna känner av fukt.

Läckagedetektorn ger larm oavsett om ditt övriga larmsystem är till- eller frånkopplat.

Läckagedetektorn monteras där det finns risk för vattenläckage, det vanligaste användningsområdet är under diskbänken. Placera den dubbla tygsensorn på varsin sida om vattenrörensamt den ensammatygsensornunder den lägsta punkten på slangen.

RÄKNA UT DITT PRIS PÅ UPPKOPPLAT HEMLARM