Prisgaranti

Vi garanterar dig marknadens lägsta totalkostnad för hemlarm. Lyckas du hitta ett motsvarande hemlarmserbjudande till en lägre kostnad garanterar vi dig ytterligare 5% lägre pris mot det jämförbara erbjudandet.

 

Vi räknar på den totala kostnaden över 24 månader, där vi räknar med start och månadskostnad.