2 valfria utökningar

Villa Premium ger dig ett heltäckande skydd men också möjlighet att helt kostnadsfritt utöka ditt larmsystem ytterligare med två valfria komponenter.

Du kanske behöver fler dörr- och fönsterdetektorer, eller har du kanske fler våtutrymmen att säkra upp? När du beställer Villa Premium vägleder vår support dig så du får det du och din familj behöver.