7

٥- مع أي شركة تأمين تَتَعامَل؟

Räkna ut pris på hemlarm

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Folksam

Display block in result: LagenhetFolksam

Jump to:

If

Display block in result: Lagenhet1

Jump to:

Länsförsäkringar

Display block in result: Lagenhet1

Jump to:

Trygg-Hansa

Display block in result: Lagenhet1

Jump to:

شركة تأمين أخرى

Display block in result: Lagenhet1

Jump to:


Jump to: