3

Hur många rum har din lägenhet?

Enligt Brottsförebygganderådet drabbar mer än var tredje inbrott lägenhetsinnehavare.

Question type: Radio

Value passed to:

1

Display block in result: None     Jump to: 6

2

Display block in result: None     Jump to: 6

3

Display block in result: None     Jump to: 6

4 eller fler

Display block in result: None     Jump to: 6


Display block in result: None     Jump to:

Display block in result: None     Jump to: