3

Hur många rum har din lägenhet?

Enligt Brottsförebygganderådet drabbar mer än var tredje inbrott lägenhetsinnehavare.

Question type: Radio

Value passed to:

1

    Jump to: 6

2

    Jump to: 6

3

    Jump to: 6

4 eller fler

    Jump to: 6