8

Hur många bor i hushållet?

Med Alert Alarm App kan alla i familjen styra larmet och se aktuell status på hemmet.

Question type: Radio

Value passed to:

1

   

2

   

3

   

4 eller fler