2

Hur stor är din bostad?


Question type: Radio

Value passed to:

Mellan 0-100 m²

Display block in result: None     Jump to: 4

Mellan 100-150 m²

Display block in result: None     Jump to: 4

Mellan 150-200 m²

Display block in result: None     Jump to: 4

Större än 200 m²

Display block in result: None     Jump to: 4


Display block in result: None     Jump to:

Display block in result: None     Jump to: