6

Jag tar oftast besluten när jag är i en grupp


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Stämmer inte alls

Jump to:

Stämmer ganska dåligt

Jump to:

Stämmer ganska bra

Jump to:

Stämmer helt

Jump to:


Jump to:

Jump to: