4

Jag har ett utpräglat mål- och resultatfokus


Question type: Radio

Value passed to:

Stämmer inte alls

Display block in result: None     Jump to:

Stämmer ganska dåligt

Display block in result: None     Jump to:

Stämmer ganska bra

Display block in result: None     Jump to:

Stämmer helt

Display block in result: None     Jump to:


Display block in result: None     Jump to:

Display block in result: None     Jump to: