1

Vad söker du hemlarm till?

Varje vecka sker över 400 bostadsinbrott i Sverige och drygt var fjärde sker när någon är hemma enligt Brottsförebyggande rådet.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Villa

Display block in result: Villa

Jump to: 2

Radhus/Kedjehus

Display block in result: Radhus

Jump to: 2

Lägenhet

Display block in result: Lägenhet

Jump to: 3

Fritidshus

Display block in result: Fritidshus

Jump to: 2

Jump to:

Jump to: