1

١- أين سَتستخدِم جِهاز الإنذار؟

Räkna ut pris på hemlarm

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style: grid

Get user value: propertyType

فيلا

Display block in result: Green,Form,VarforVillalarm,Omdome,Folksam,VillaFunktion,Tre,Lev,Mont,Vardag,Prod,Ansv,Trust,Form2,Form3

Jump to:

تاون هاوس

Display block in result: Green,Form,VarforVillalarm,Omdome,Folksam,VillaFunktion,Tre,Lev,Mont,Vardag,Prod,Ansv,Trust,Form2,Form3

Jump to:

شقة

Display block in result: Form,VarforLagenhetslarm,Omdome,LagenhetFunktion,Tre,FolksamBrand,Lev,Mont,Vardag,Prod,Ansv,Trust,Form2,Form3

Jump to: 3

بيت صيفِ

Display block in result: Form,LagenhetFunktion,Tre,Omdome,FolksamBrand,Lev,Mont,Vardag,Prod,Ansv,Trust,Form2,Form3

Jump to:


Jump to:

Jump to: