3

Hur många rum har din lägenhet?

Enligt Brottsförebygganderådet drabbar mer än var tredje inbrott lägenhetsinnehavare.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

1

Jump to:

2

Jump to:

3

Jump to:

4 eller fler

Jump to:


Jump to:

Jump to: