3

Hur många rum har din lägenhet?

Enligt Brottsförebygganderådet drabbar mer än var tredje inbrott lägenhetsinnehavare.

Question type: Radio

Value passed to:

1

   

2

   

3

   

4 eller fler