2

Hur stor är din bostad?

Räkna ut pris på hemlarm

Varje vecka ske över 400 bostadsinbrott i Sverige och drygt var fjärde sker när någon är hemma enligt Brottsförebyggande rådet.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Mellan 0-100 m²

Display block in result: start

Jump to: 4

Mellan 100-150 m²

Display block in result: start

Jump to: 4

Mellan 150-200 m²

Display block in result: stor

Jump to: 4

Större än 200 m²

Display block in result: stor

Jump to: 4


Jump to:

Jump to: