5

Vilket försäkringsbolag har du?

Räkna ut pris på hemlarm

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Folksam

Display block in result: VillaFolksam

Jump to: 8

If

Display block in result: Villa1

Jump to: 8

Länsförsäkringar

Display block in result: Villa1

Jump to: 8

Trygg-Hansa

Display block in result: Villa1

Jump to: 8

Annat

Display block in result: Villa1

Jump to: 8


Jump to: