2018-02-12

Vad händer när larmet går?

Alert Alarm med fria väktarutryckningar

Det första som händer när ett larm löser ut är att larmcentralen får en signal i sina system.

Signalen tilldelas direkt en erfaren operatör som ägnar de första sekunderna åt att skapa sig en bild av vad som händer i bostaden för att sätta in rätt åtgärd snabbt. Därefter kontaktas ägaren dels för att kontrollera att det inte är ett felaktigt larm men också för att hjälpa till vid ett skarpt larm. Ägaren kan ju faktiskt vara hemma eller ha barn som inte ska komma hem till en bostad som drabbats av en brand eller ett inbrott.

Om operatören inte får kontakt med ägaren eller om situation så kräver skickas en väktare ut. För att ha så snabba utryckningstider som möjligt åker den väktare som befinner sig närmast bostaden på larmet. Det är en vanlig uppfattning att en väktare ska gripa en tjuv. Det är inte målet - även om det finns solskenshistorier. Att väktare inte har blåljus och följer samma trafikregler som oss privatpersoner gör även att utryckningstiden varierar.

När väktaren åker på ett larm börjar han att betrakta situationen när han närmar sig bostaden. Väktaren skapar sig då en bild som kan vara till hjälp för polisen och brandkåren. Väktarens uppgift är att vara larmcentralens ögon på platsen och se till att bostaden säkras. Det innebär att väktaren går igenom bostaden, bekräftar att ingen obehörig är kvar och skyddstäcker eventuella sönderslagna fönster eller dörrar för att förhindra följdskador. Exempel på följdskador är om en dörr eller ett fönster står öppet och det är minusgrader ute så kan ledningar frysa eller på sommaren att det regnar in. Det ger också en extra trygghet att du inte ska behöva kliva in ensam i bostaden efter händelsen. Kan larmcentralen och/eller väktaren konstatera att det är ett pågående inbrott eller brand larmas alltid polis eller brandkår.

Kategorier: Säkerhetstips