Undvik besvärliga och kostsamma vattenskador

Enligt Vattenskadecenter uppgår kostnaden för vattenskador till tio miljarder kronor varje år, det är över 2000 kr per hushåll varje år.

Den höga kostnaden och omfattande torktider gör en vattenskada till en av de mest kostsamma och besvärliga skador du kan drabbas av i din bostad, det kan också ta mycket lång tid innan du upptäcker att någonting har hänt.

Med en vattendetektor i ditt hemlarm blir du direkt informerad om ett läckage och kan du åtgärda ett läckage innan en vattenskada har uppstått.

Vattendetektorn finns alltid som tillval i våra larmpaket.