Spar dyrbar tid med uppkopplat brandskydd

Visste du att 17 svenska hem drabbas av brand varje dag?

Med ett hemlarm från Alert Alarm är uppkopplat brandlarm en del i paketet. Våra funktionsövervakade rökdetektorer är sammankopplade med centralenheten och varnar genom att både rökdetektorn och centralenhetens inomhussirener ljuder. Oavsett om hela larmet är tillslaget eller inte skickas ett röklarm vidare till larmcentralen. För största möjliga säkerhet rekommenderar vi en rökdetektor i varje rum.

Med funktionsövervakat brandlarm vet du att dina rökdetektorer fungerar om olyckan är framme.

Ett uppkopplat brandskydd räddar liv!