Inomhussiren

Utomhussiren

Utomhussirenen ljuder med 100 dB vid larm och blinkar med blått sken. Är försedd med solcell för laddning av batteri.

Info help box

Meta value "Package Details"

  • Hemlarm
  • Villalarm

Check all packages this should be included in.

This value may not show updates correctly, make sure to publish page, load another page, load this again and it should show the correct values